دوغ ایرانی به عنوان میراث فرهنگی غذا ثبت استاندارد جهانی شد


   شنبه ، 24 اسفند 1398فرآورده دوغ ایرانی در فهرست استانداردهای بین المللی کُدِکس که مربوط به استانداردهای بین‌المللی غذا است، قرار گرفت. این رهیافت علاوه بر ارتقای جهانی این فرآورده؛ افتخاری ملی برای کشور به عنوان میراث فرهنگی در حوزه غذا است.

به گزارش حکیم مهر ، فرآورده دوغ که هزاران سال است به صورت سنتی در ایران تولید می‌شده است (واژه «دو» در زبان فارسی کهن به معنای شیر و واژه «دختر» در انگلیسی  (daughter) به معنای دوشنده شیر از آن اقتباس شده است) حدود 80 سال سابقه تولید صنعتی در ایران دارد و با شماره  cxs332R-2018 در فهرست استانداردهای بین المللی کدکس که مربوط به استانداردهای بین المللی غذا است، قرار گرفت .


منبع:www.hakimemehr.ir