محصولات و فرآورده ها لیست فرآورده ها

استارتر کالچرهای لبنی

استارتر کالچرهای لبنی زیر دسته محصولات لبنی تخمیری به بالا بودن ارزش تغذیه‌ای و درمانی خود، شناخته می‌شوند. بخش عمده‌ی ویژگی‌های محصولات تخمیری لبنی به واسطه‌ی فعالیت استارتر کالچرهای لبنی حاصل می‌شود
داده های بیشتر

مایه پنیر میکروبی

تولید مایه پنیرهای با منشا غیرحیوانی به سبب افزایش تقاضا در سال‌های اخیر افزایش یافته است. یکی از ویژگی‌های این نوع مایه پنیر، اقتصادی بودن روند تولید پنیرسازی است.

داده های بیشتر

آنزیم لیپاز

چربی‌ها تاثیر قابل توجهی بر روی طعم و بافت مواد غذایی خصوصا پنیر، دارند.

داده های بیشتر

آنزیم لاکتاز

با نام تجاری ASTROLACT

داده های بیشتر

کیت تشخیص آنتی بیوتیک

 با نام تجاری  EcoTest easy MRL

داده های بیشتر

آنزیم کیموزین

با نام تجاری ASTRO CHYMOSIN

داده های بیشتر