محصولات و فرآورده ها لیست فرآورده ها

استارتر کالچرهای لبنی

داده های بیشتر

مایه پنیر میکروبی

با نام تجاری ASTRO MICROBIAL


داده های بیشتر

آنزیم لیپاز

چربی‌ها تاثیر قابل توجهی بر روی طعم و بافت مواد غذایی خصوصا پنیر، دارند.
داده های بیشتر

آنزیم لاکتاز

با نام تجاری ASTRO LACTداده های بیشتر

کیت تشخیص آنتی بیوتیک

 با نام تجاری  EcoTest easy MRLداده های بیشتر

آنزیم کیموزین

با نام تجاری ASTRO CHYMOSIN
داده های بیشتر

استارتر کالچرهای لبنی

داده های بیشتر