مقالات مقالات خواندنی

بخش اخبار و مطالب گوناگون

در این بخش میتوانید به مقالات و مطالب گوناگون نه تنها در ارتباط با محصولات و خدمات شرکت پارس آنزیم دایان گستر بلکه در زمینه ها و عنوانهای گوناگون و در قالب یک واریته رنگارنگ و جذاب دسترسی داشته باشید . امیدواریم که در این بخش بتوانید مطالب سرگرم کننده ، علمی ، اجتماعی و اقتصادی مورد نظر خود را بیایبد.

مایه پنیر

فرستاده شده در 1399/06/01"مایه پنیر" به هر ترکیب آنزیمی که منجر به ایجاد لخته در شیر شود، تلقی می‌شود. فعالیت پروتئولیتیکی مایه پنیر منجر به شکست کاپا-کازئین و تغییر آن به جزهای کوچک تر پارا-کاپا-کازئین و ماکروپپتیدها می‌شود. پارا-کاپا-کازئین‌ها توانایی پایدار نگه داشتن ساختار میسلاری را نخواهند داشت و دراین شرایط کلسیم نامحلول کازئین‌ها رسوب کرده و لخته حاصل می‌شود.

بیشتر بخوانید