کیت تشخیص آنتی بیوتیک
کیت تشخیص آنتی بیوتیک

کیت تشخیص آنتی بیوتیک

کیت تست آنتی بیوتیک Eco Test روشی جدید، دقیق، ارزان، ساده و بسیار سریع برای شناسایی بازدارنده‌هاست که به شما این امکان را می‌دهد تا باقی مانده‌ی آنتی بیتویک‌ها را در شیر، مورد شناسایی قرار دهید. این کیت برای انجام تست بر روی شیر حاصل از گاو، گوسفند و یا بز، مخلوطی از این شیرها و یا به صورت خام، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

تست Eco Test EasyMRL براساس واکنش یک آنتی ژن-آنتی بادی، فعالیت می‌کند. میزان و غلظت آنتی بیوتیک‌ها در این نوار تست با واکنش‌های رنگی و شدت رنگ ایجاد شده، شناسایی می‌شوند. این تست گروه آنتی بیوتیکی تتراسایکلین، بتا لاکتام‌ها و سولفون آمیدها را در شیر خام و پاستوریزه، مورد ردیابی قرار می‌دهد.