0آنزیم لیپاز
آنزیم لیپاز

آنزیم لیپاز

چربی‌ها تاثیر قابل توجهی بر روی طعم و بافت مواد غذایی خصوصا پنیر، دارند. حضور چربی شیر برای توسعه طعم مطلوب در طول دوره‌ی رسیدن پنیر، بسیار حائز اهمیت است.

آنزیم لیپاز از بخش اپیگلوتی بره، بز و گوساله استخراج می‌شود. این آنزیم به تولید پنیری با طعم و بوی موردپسند، کمک می‌کند.

 براساس نوع و میزان مصرفی آنزیم لیپاز، نتایج مختلفی از لحاظ تندی طعم و بوی محصول نهایی، حاصل می‌شود. این آنزیم، به عنوان یک عامل طبیعی افزایش طعم و بو در محصولات لبنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنزیم های لیپاز کالزا در فرمولاسیون پودری موجود میباشند.CALZA CLEMENTE