استارتر کالچرهای لبنی

استارتر کالچرهای لبنی زیر دسته محصولات لبنی تخمیری به بالا بودن ارزش تغذیه‌ای و درمانی خود، شناخته می‌شوند. بخش عمده‌ی ویژگی‌های محصولات تخمیری لبنی به واسطه‌ی فعالیت استارتر کالچرهای لبنی حاصل می‌شود

View more

مایه پنیر میکروبی

تولید مایه پنیرهای با منشا غیرحیوانی به سبب افزایش تقاضا در سال‌های اخیر افزایش یافته است. یکی از ویژگی‌های این نوع مایه پنیر، اقتصادی بودن روند تولید پنیرسازی است.

View more

آنزیم لیپاز

چربی‌ها تاثیر قابل توجهی بر روی طعم و بافت مواد غذایی خصوصا پنیر، دارند.

View more

آنزیم لاکتاز

با نام تجاری ASTROLACT

View more

کیت تشخیص آنتی بیوتیک

 با نام تجاری  EcoTest easy MRL

View more

آنزیم کیموزین

با نام تجاری ASTRO CHYMOSIN

View more